Основа с изолатор на късо съед...

27,00 лв. без ДДС
32,40 лв. с ДДС

13 налични