СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ (СОТ)

СОТ – За да намалим риска от обири и кражби!

Инженерните ни специалисти разполагат с богат набор от устройства и компоненти за изграждане на системата: контролни панели с различен брой зони, сирени, различни видове датчици и други аксесоари.

Системите за охрана гарантират сигурност и защита в критични ситуации. Сигнално-охранителната техника осигурява защитa на хора и имущество във всеки един момент, като сигнализира за неоторизирано нарушаване на защитените зони. Системите се проектират и изграждат с цел постигане на максимална сигурност на Вашия дом, офис, търговски и промишлен обект.

Ние проектираме и изграждаме широк спектър сигнално – охранителни системи, позволяващи интегрирането им с друг вид системи (система за видеонаблюдение, контрол на достъп,   пожароизвестяване, управление на осветлението и др.). Системите могат да работят при екстремни обстоятелства и са проектирани с възможност за интегриране, надграждане и разширяване.

За Банките, поради големия риск от организирани кражби и нападения предлагаме висококласни сигнално-охранителни системи, проектирани по стандартите на Наредба N I-171 за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции.

Високите технологии, залегнали в новото поколение сигнално-охранителна техника, съчетани  с правилното конфигуриране, позволяват постигането на интелигентност при охрана на хора и имущество.

Всички изградени от нас системи могат да бъдат поети под охрана от лицензираните фирми в България за физическа охрана.

Продукти от тази категория