ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Бързото известяване и локализиране са от изключителна важност…

Опасността от пожар е сред най-големите рискове, който почти всеки бизнес трябва да предвиди.

Случайните пожари или палежи застрашават човешкия живот, а материалните щети от тях са скъпо струващи.

Тъй като рискът от пожар не може да бъде намален или отстранен, ранното предупреждаване и бързото погасяване на огъня са от изключителна важност.

Писат-Инженеринг проектира, доставя, монтира и поддържа системи за ранно пожароизвестяване, които намаляват риска за човешкия живот и за вашето имущество, като гарантират бързо възобновяване на бизнес дейността на фирмата.

Изборът на подходяща система за пожароизвестяване в зависимост от вида на сградата, както и нейната правилна поддръжка, гарантират спокойствието на нашите клиенти.

Писат-Инженеринг има дългогодишен опит в проектирането и инсталирането на широк спектър от пожароизвестителни и пожарогасителни системи от различн тип и вид, подходящи за хотели, обществени сгради, болници, химически предприятия, ресторанти, складове, офисни сгради, телекомуникационни центрове и др.

Нашите инженерни специалисти са с висока квалификация и богат опит и са проектирали и изградили разнообразни системи за нашите клиенти, като усилията им са насочени да проектират най-подходящата система за вашите нужди.

Разполагайки с широка гама от продукти на водещи световни производители, ние можем да изградим както сложни системи с интелигентно управление за големи обекти, така и конвенционални системи, подходящи за по-малки обекти.

В допълнение към проектирането, доставката и монтажа на пожароизвестителни системи, ние предлагаме и  договори за сервизна поддръжка и обслужване, съгласно Наредба I-209.

Пожароизвестяване на големи промишлени обекти:

Големите промишлени обекти се характеризират със сложна структура и топология на сградите. С цел максимално бърза реакция на противопожарното звено е уместно изграждането на единен диспечерски център с 24-часово дежуртво, който да следи сигналите  от всички пожароизвестителни инсталации на обекта в реално време. Предлагаме и интеграция на  система за видеонаблюдение с пожароизвестителните инсталации.

Пожароизвестяване на хотели:

Уместно е използването на пожароизвестителни системи от адресируем тип, които да показват точното местоположение на задействалия детектор с цел бърза реакция и евакуация на гостите. Предлагаме и интеграция на пожароизвестителната система със системата за достъп до хотелските стаи и системата за аварийно оповестяване.

Пожароизвестяване на административни и офис сгради:

Струпването на голямо количество офис техника и апаратура, комбинирано с наличието на лесно запалими офис консумативи и мебелировка, както и огромният човекопоток през административните сгради са достатъчно основание за изграждане на ефективна система за пожароизвестяване. За този тип сгради са удачни адресируеми и конвенционални пожароизвестителни системи, които да обхващат всички помещения и общи части. Използват се и автоматични гласови оповестителни устройства при липса на денонощна охрана на сградата.

Пожароизвестяване на болнични заведения:

Характерно за болничните заведения е, че в тях има много болни и трудноподвижни пациенти. Това затруднява много бързата и навременна евакуация при евентуален пожар. Затова е необходимо максимално бързо да се локализира огнището на пожара с цел неговото погасяване. Най-удачни са пожароизвестителни системи от адресируем тип и оптично-димни детектори за ранно откриване на тлеещи пожари.

Фирма Писат-Инженеринг ООД е официален вносител на пожароизвестителна техника, производство на APOLLO FIRE DETECTORS UK, INIM ELECTRONICS ITALY, SYSTEM SENSOR EUROPE, NOTIFIER by HONEYWELL UK, MORLEY IAS by HONEYWELL UK и SAFE FIRE DETECTION USA. 

Организация на Противопожарната сигурност във фирмите на основание на Наредба № I – 209 / 22.11.2004г ДВ бр 107/, която включва :

 – Консултации по прилагането на действащите експлоатационни и строителни  противопожарни нормативи.
– Проучване и оценка на противопожарното състояние на обекти.
– Проектиране пожарозащита на конструкции, сгради, съоръжения и инсталации.
– Доставка на противопожарно оборудване, защитно облекло, индивидуални средства за защита, знаци, табели, противопожарни врати, противопожарни и димни клапи, огнезащитни съставки и др.
– Противопожарно обследване на обекти на територията на цялата страна.
– Изготвяне на пожаротехнически експертизи.
– Предлагане и провеждане на мерки за отстраняване причините за пожари, създаване на организация по пожарна и аварийна безопастност.
– Провеждане на инструктажи и обучение, юридическа консултация по всички въпроси, касаещи пожарната и аварийната безопастност.
– Представителство пред органите на Пожарна безопастност и спасяване от името на Възложителя.
– Информационно обслужване по въпроси, касаещи пожарна и аварийна безопастност.
– Разработване на вътрешни правила в съответствие с действащите нормативни актове по пожарна и аварийна безопастност – изготвяне на схеми за евакуация, противопожарни досиета (правила) за обекти в експлоатация, планове за действие при бедствия, аварии и катастрофи.

 

Продукти от тази категория