ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Ключовите фактори са безопасността и здравето на хората…

Пожарогасителните системи се състоят от компоненти, които работейки заедно с пожароизвестителната система имат за цел бързото отчитане на признаците на възможен пожар, оповестяване на опасността за хората, намиращи се в сградите и потушаването на огъня преди той да нанесе сериозни имуществени щети.

Целта на системите е да намалят количеството на кислорода  в помещението с цел бързо ограничаване на разпространението на огъня. Съществуват множество различни системи за пожарогасене – спринклерни (с вода), с „чисти агенти” – въглероден двуокис, инертни газове, с пяна или със сухо вещество. Изборът на система в голяма степен зависи от приложението на сградата или помещението, за която е предназначена. Ключовите фактори са безопасността за здравето на хората и ограничаването на щетите върху имуществото и съоръженията, намиращи се в помещенията.

Всички компоненти на пожарогасителните системи са сертифицирани, така че да отговарят на противопожарните изисквания за опасност от пожар за типа помещение или сграда, за която са проектирани. Освен това, те отговарят и на изискванията за корозия или климатични или температурни промени, на които може да бъдат подложени, по време на експлоатацията им.

Писат-Инженеринг предлага проектиране, доставка и изграждане на пожарогасителни системи, както и регулярна сервизна поддръжка  и обслужване на вече изградени системи.

В зависимост от типа на сградата и нейната функционалност можем да предложим и различни решения:
Спринклерни системи – За производствени помещения, Складове, Метални халета, Многофункционални комплекси, Подземни паркинги и др.
Пенни гасителни системи – Рафинерии, Мазутни стопанства, Цистерни, Цехове за екстракция и др.
Газови гасителни системи – За сървърни помещения, DATA центрове, Бояджийски камери и др.
Системи за прахово гасене – Трансформатори, Електрооборудване, Дизелгенератори и др.

   Фирма Писат-Инженеринг ООД е официален вносител на пожарогасителна техника за водно и пенно пожарогасене на лидерите в бранша VICTAULIC USA и RELIABLE USA и на FIRECOM Italy – Производител на аерозолни генератори за стационарни системи и системи за аерозолно пожарогасене в транспортни средства.

Продукти от тази категория