КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Индивидуални решения и нива на сигурност…

 Писат-Инженеринг предлага системи за контрол на достъпа „от край до край”.

 Тъй като системата за сигурност на всеки бизнес е индивидуална, ние се стараем да предлагаме индивидуални решения и отделяме време, да се запознаем с вашите специфични изисквания и очаквания. За да създадем най-подходящото за вас решение.

  Системата за контрол на достъп осигурява висока ефективност при администрация на сгради, чрез ограничаване достъпа на лица и превозни средства до контролирания обект. Осъществява контрол и управление на персонала и посетителите при входно-изходни точки и зони, и алармира за предварително дефинирани събития.

 Писат-Инженеринг покрива високите изисквания за сигурност при контролиране достъпа на лица, чрез проектиране и изграждане на високотехнологични, съвременни решения за контрол на достъп. Системите позволяват отчетност за време и присъствие на работния състав, преглед на системата в реално време, автономна работа на системата, памет със защита.

 Могат да се дефинират различни времеви графици за всяка врата – дневен, нощен, групов, индивидуален, делничен, празничен.

 Системата за контрол на достъп съхранява цялата информация за посетителите и позволява достъпа им само до определени зони.

 Системата може да бъде свързана със система за контрол на работно време и присъствие, система за видео наблюдение, система за управление на осветлението и т.н.. Резултатът е благонадеждна система за сигурност, която Ви осигурява контрол и защита на обекта, както и възможност за спестяване на труд и разходи.

 Системите дават възможност за:

 Идентификация, контрол и регулиране на достъпа на хора в определени обекти или части от тях, архив на регистрирани събития и справки за минали периоди, сигурност и комфорт при достъпа до обекта, лесно администриране модулно разширение в мрежа.
Разнообразните системи за контрол на достъпа, които предлагаме са гъвкави и надеждни, съобразени с функционалната организация и структура на охрана на помещенията и са подходящи за жилищни сгради, офиси, сгради със специален режим и хотели. Същевременно предимство на системите за контрол на достъп и контрол на работното време е приложението им за малки офиси, магазини и складове. Системите могат да се използват и в локален режим без необходимост от контролери, компютри и други устройства.
Едно от нашите най-големи предимства е нашата гъвкавост.

Продукти от тази категория