ГАЗСИГНАЛИЗАТОРИ

Лесни за употреба и ценово ефективни решения

Газсигнализиращите системи могат и често спасяват човешки животи!

Писат-Инженеринг извършва доставка и монтаж на газсигнализиращи системи, както и  проверки на такива системи с еталонна измервателна апаратура и издава необходимите протоколи за проверка, съгласно изискванията на българското законодтелство. В нашите проекти използваме специализирана апаратура за измерване, контрол и сигнализация на експлозивни и токсични газове на няколко основни производителя.

Газсигнализиращите системи служат за ранно предупреждение при опасност от изтичане на експолозивни и токсични газове като реагират при достигане на опасна концентрация.

Използването на системи за ранно предупреждение е една от основните насоки за предотратяване на рисковете, свързани с живота и здравето на хората.

Газсигнализаторите се използват като част от цялостната система за безопастност в индустриалните предприятия.

Те предоставят повече време за реакция, през което могат да се предприемат необходимите защитни мерки.

Другата насока на използването на газсигнализиращите системи в производствени и промишлени обекти е надежден автоматичен контрол на количеството на определени вещества във въздуха и автоматичен контрол на вентилацията при повишени концентрации. Това е особено важно при работа на хора с вещества, отделящи токсични газове – бояджийски камери, химическа промишленост, екстракционни цехове и др.

Продукти от тази категория