ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ

Нови технологии и най-добро качество !

Системите за видео наблюдение, които предлага Писат-Инженеринг са широко използвани в  бизнес обекти и в обществени сгради.

Предлагаме изключително широк спектър от компоненти – камери, аналогови компоненти, различни записващи устройства, мениджмънт устройства, както системи и с възможност за отдалечено наблюдение.

Предлаганите услуги включват проектиране, доставка и монтаж на системата за видео наблюдение и сервизна поддръжка.

В зависимост от типа на обекта можем да предложим различни решения:

Видеонаблюдение на търговски обекти

Система осигурява контрол на обекта чрез наблюдение и видеозапис на събития, които могат да бъдат съхранявани във времето и анализирани. Чрез нея се осъществява превантивна защита от кражби, безопасност на клиентите, контрол на персонала, разкрива възможности за подобряване качеството на обслужване. Необходимо е припокриване на наблюдаваните зони, тъй като следенето на обекта от различни ъгли осигурява по-качествена и по-сигурна защита.
Зони с повишена опасност от кражби: Касова зона, Щандове, витрини, Вход/изход на обекта, Склад, Паркинг. Системите за сигурност са ефективни, когато те са инсталирани на време, проектирани са според особеностите на обекта, съхраняват надеждно информацията. Наличието на камери внася респект, като така се намалява вероятността клиентите и персонала да извършат посегателство и кражба в обекта.

Видеонаблюдение на промишлени обекти 
Система осигурява контрол на обекта чрез наблюдение и видеозапис на събития, които могат да бъдат съхранявани във времето и анализирани. Използване на система за видеонаблюдение може да оптимизира производствения процес и предотврати  вероятността за злополуки. Използването на виденаблюдение внася обективност на пропускателния режим.

Зони с повишена необходимост от видеонаблюдение: Контролно-пропускателни пунктове, портали, Огради, Производствени помещения, Складови помещения, Опасни производствени процеси.
       Системите за сигурност са ефективни, когато те са инсталирани на време, проектирани са според особеностите на обекта, съхраняват надеждно информацията. Наличието на камери допринася за повишаване качеството на производство.

 Видеонаблюдение на складови площи 
Система осигурява контрол на обекта чрез наблюдение и видеозапис на събития, които могат да бъдат съхранявани във времето и анализирани. Това са обекти с голяма динамика на стоки и хора. Чрез видеонаблюдението се осъществява защита от злоупотреби и кражби. Използване на система за видеонаблюдение може да оптимизира складовите дейности и повиши контрола на персонала. Зони с повишена необходимост от видеонаблюдение: Вход/Изход, Ограда, Открити площи, Товаро-разтоварна зона (рампа), Стелажи, рафтове, Административно помещение.                         
Системите за сигурност са ефективни когато те са инсталирани на време, проектирани са според особеностите на обекта, съхраняват надеждно информацията. Системата за видеонаблюдение повишава разкриваемостта на злоупотреби и ограничава нерегламентиран достъп до обекта.
 

Видеонаблюдение на офиси 
Система осигурява контрол на офисните площи. Спомага за оптимизиране на работния процес, както и за контрол на присъствието. Повишава сигурността на персонала и клиентите.

Зони с необходимост от видеоконтрол: Вход/изход на обекта, Касова зона, Работни места за работа с клиенти, Гараж/паркинг, Фасади.                                     
       Системите за сигурност са ефективни, когато те са инсталирани на време, проектирани са според особеностите на обекта, съхраняват надеждно информацията. Системата за видеонаблюдение може да бъде използвана, както за контрол и охрана, така и за следене на заетостта на паркоместата.

Видеонаблюдение на ресторанти  
Система осигурява контрол на обекта чрез наблюдение и видеозапис на събития, които могат да бъдат съхранявани във времето и анализирани. Зони с повишена необходимост от видеонаблюдение: Кухня, Бар, Склад, Вход/изход.                                                                                  
       Чрез видеонаблюдението се осъществява превантивна защита от кражби, безопасност на клиентите, контрол на персонала, разкрива възможности за подобряване качеството на обслужване.

Продукти от тази категория