КОМПЛЕКСНИ ХОТЕЛСКИ СИСТЕМИ

ЕДНА СИСТЕМА – ПЪЛЕН КОНТРОЛ!

Писат-Инженеринг предлага интегрирани системи за сигурност и безопасност за хотелски комплекси.

Интегрираната система има две основни направления:

(•) Kонтрол на достъпа, Сигнално-Охранителна Система и Енергоспестяване (•) Ние предлагаме разработка на проект, съгласуване и цялостно изпълнение на комплексната хотелска система, отчитайки всички специфики на обекта.

Основните цели и функции на интегрираната хотелската система са следните:

(•) Реализиране на всеобхватна пожароизвестителна система, осигуряваща ранно детайлизирано откриване на огнища на пожар и предоставяща достатъчно информация на органите на ПАБ за евакуиране на гостите на хотела, включително и тези, изпаднали в безпомощно състояние.

(•) Приемане на сигнали за помощ от клиенти, изпаднали в затруднено състояние в мокрите помещения и/или стаята, като при това клиентът трябва да бъде освободен от сложни манипулации, свързани с повикването.

(•) Ефективно пестене на енергия, включително и за климатичните модули в стаите. Като допълнително изискване все повече се налага премахване на възможността клиентът да “измами” енергоспестяващото устройство.

(•) Kонтрол  на достъпа до стаите с използване на електронни карти /ключове/, с висока степен на защита от имитации и копиране на информация от ключовете.

(•) Автоматична функция „Не ме безпокойте“.

(•) Постоянен мониторинг в реално време на наличието на клиенти в стаите възможност за бърза евакуация при бедствия, аварии и пожари.

(•) Контрол на обслужващия персонал.

Интегрирана Система за Сигурност в Хотели